Zdeněk jede z posledních sil do cíle. Petr již je tam.