Neděle - den, kdy musíme uvést naše miláčky do původního stavu.